World Wide IQ testen – Ofte stilte spørsmål – WW IQ TEST

World Wide IQ testen – Ofte stilte spørsmål

Her er svar på ofte stilte spørsmål om World Wide IQ -testen

IQ, forkortelse for “Intelligence Quotient”, er en poengsum som anses å måle ett eller flere aspekter av menneskelig intelligens. Menneskets intelligens omfatter mange forskjellige typer kunnskap, ferdigheter og evner som ligger til grunn for evnen vår til effektivt å navigere og forstå verden rundt oss, samt å løse et bredt spekter av problemer. Ingen enkelt poengsum kan fullt ut definere alle aspekter av menneskelig intelligens, men forskere har utviklet veldig effektive metoder for å kunne måle grunnleggende aspekter ved menneskelig intelligens på en nøyaktig og presis måte, for eksempel en persons evne til å resonnere og tenke logisk, behandle sanseinformasjon, løse matematiske problemer, lese og forstå tekster osv. Mange forskningsresultater har også vist at IQ -målinger kan brukes til å til å forutsi suksess på akademiske områder og i arbeidsmiljøer, og kan være formålstjenlig for å diagnostisere lærevansker.

Menneskelig intelligens er naturligvis et abstrakt begrep, og derfor kan den bare defineres på en relativ måte. Det vil si at det ikke finnes noen universell akseptert definisjon eller en objektiv standard for menneskelig intelligens. Derfor er det utredet IQ -poeng som utarbeider en metode som kan sammenligne en persons mentale evner i forhold til den generelle befolkningen eller sammenligner med et bestemt utsnitt av den generelle befolkningen (f.eks. en aldersgruppe). Vanligvis er IQ-resultater standardiserte, slik at et resultat på 100 representerer gjennomsnittpoengsummen for en folkegruppe, og omtrent to tredjedeler av hele folkegruppen oppnår poengsummer fra 85 til 115. Den resterende tredjedelen av gruppen har en IQ som er godt over eller under befolkningsgjennomsnittet.

Det er viktig å understreke at selv om IQ -resultater kan være et effektivt måleredskap som kan måle en persons intellektuelle evner, er det langt fra perfekt. For eksempel kan en person bli distrahert eller sliten under IQ –testingen, og oppnå poengsummer som undervurderer evnene. Tradisjonelle IQ -målinger er heller ikke noen god indikatorer på sosiale og emosjonelle læringsevner, for eksempel hvor godt en person fungerer i sosiale omgivelser eller kan kontrollere følelsene sine.

IQ måles vanligvis ved bruk av tester som er utarbeidet for å evaluere ett eller flere aspekter av en persons intelligens. Disse aspektene kan omfatte mentale evner, slik som resonnement og logisk tenkning, visuospatial resonnement, kortsiktig eller arbeidsminne, kvantitativt resonnement eller verbale evner og resonnement.

IQ-tester kan utføres på nettet, skriftlig, eller ved en personlig evaluering av en profesjonell psykolog, og det kan ta alt fra noen få minutter og opptil flere timer å fullføre dem, avhengig av hvilke kunnskap, ferdigheter og evner som blir evaluert.

World Wide IQ -testen administreres i sin helhet på nettet, og er nå utarbeidet for å kunne evaluere viktige aspekter ved en persons generelle ” flytende intelligens”. “Flytende intelligens” refererer til et bredt spekter av mentale ferdigheter som krever liten eller ingen tidligere læring eller erfaring. Disse ferdighetene inkluderer evnen til å kunne løse abstrakte resonneringsproblemer eller gjenkjenne logiske mønstre eller forhold mellom figurer, tall eller bokstaver. De kalles “flytende” evner i den forstand at de anses å “flyte inn” eller støtte et bredt spekter av andre kognitive evner. Generelt kan man si at personer med høy flytende intelligens også har tendens til å gjøre det bra på akademiske områder og innen fagmiljøer, spesielt under forhold preget av usikkerhet, tvetydighet, kompleksitet og tidspress.

Etter å ha fullført en IQ -test, blir svarene dine klassifisert og konvertert til en standardiserte skala, og du kan sammenligne resultatene dine med andre som har fullført den samme testen under lignende forhold.

Når det gjelder World Wide IQ -testen, kan testresultatene dine sammenlignes med poengsummen til tusenvis av voksne personer fra hele verden som allerede har fullført testen. Som med de fleste IQ-tester, blir resultatet av World Wide IQ-testen standardisert, slik at en poengsum på 100 representerer den gjennomsnittlige poengsummen til befolkningen av voksne testtakere over hele verden som har fullført testen, og omtrent to tredjedeler av dem oppnår resultater fra 85 til 115.

Den resterende tredjedelen av befolkningen har IQ som er godt over eller under gjennomsnittet. Listen nedenfor viser IQ –resultater i forhold til de tilsvarende prosentområdene i befolkningen.

IQ skala              Prosentandel
Over 130 99
116 – 130 68 – 98
101 – 115 51 – 67
100 50
85 – 99 33 – 49
70 – 84 2 – 32
Under 70 1

Et stort antall forskningsresultater indikerer at de kognitive evnene til en person ikke er absolutte, og endres vesentlig i løpet av livet. På den ene siden tilegner individer seg stadig nye, gradvis avanserte former for kunnskap og intellektuelle ferdigheter opp igjennom barndommen og ungdomsårene.

På den annen side har noen mentale evner, slik som sensorisk informasjonsbehandlingshastighet og korttidshukommelse en tendens til å bli reduserte når man blir eldre. Nyere kognitive nevrovitenskapelige undersøkelser har vist at hjernen til en voksen person har mye større evne til å restituere seg etter skader og tilegne seg ny kunnskap og ferdigheter enn tidligere antatt, noe som tyder på at treningsprogrammer og intervensjoner som er utformet for å forbedre bestemte kognitive ferdigheter kan være fordelaktige.

World Wide IQ -testen gir nå enkeltpersoner tilbakemelding på flere visuospatiale og kvantitative resonneringsevner, og hjelper dem med å identifisere områder der de kan ha størst utbytte av målrettet trening.

 

Liker du mentale utfordringer? Liker du å legge puslespill? Vil du lære mer om deg selv? Hvis svaret er ja, så er World Wide IQ -testen noe for deg.

World Wide IQ -testen består av en kort serie med morsomme, utfordrende spørsmål som er utarbeidet for å teste de flytende intelligensevnene dine, og tilbyr deg nøyaktige, presise IQ -resultater. Du kan ta testen på nettet, alene, på hvilken som helst mobil enhet eller stasjonær datamaskin, og på et tidspunktet og sted som du selv velger og som passer deg.

Våre poengrapporter vil fortelle deg hvordan evnene dine kan sammenlignes med tusenvis av andre fra hele verden, og hjelpe deg med å identifisere bestemte områder for videre utvikling. Hvis du planlegger å ta intelligenstester når du søker opptak på skoler eller jobber, gir World Wide IQ- testen deg nyttig erfaring når du prøver å løse samme slags oppgaver, og du får tilbakemeldinger som hjelper og forbereder deg på slike tester.

Nei. Den endelige poengsummen påvirkes ikke av tiden det tar deg å svare på spørsmålene. Alt du trenger å huske på, er at det er en tidsgrense på 20 minutter.

WW IQ-testen er ment for personer som er 16 år eller eldre. Hvis du er under 16 år, må du ikke ta testen.

Ja. For å gi deg den beste og mest nøyaktige IQ-resultatrapporten på markedet, krever vi en liten engangsavgift. Merk: Dette er ikke en abonnementstjeneste, noe som betyr at det ikke er noen ekstra kostnader annet enn det tidligere nevnte engangsgebyret for IQ-rapporten og -sertifikatet.

Vi støtter for øyeblikket både kredittkort og PayPal. Vi kommer til å legge til flere betalingsmåter i fremtiden for å imøtekomme behovene dine.

Hvis du har betalt for IQ-rapporten og -sertifikatet ditt, men ikke har mottatt resultatene, kan du kontakte oss ved hjelp av dette skjemaet. Ikke glem å legge til e-postadressen du brukte på nettstedet. Vi kommer snart tilbake til deg med resultatene dine.

Vi gir ikke svarene på testen din, for å opprettholde den høye kvaliteten på tjenesten vår og for å unngå at de blir lagt ut på sosiale medier.

Rapporten og sertifikatet leveres i PDF-format. Hvis du ikke kan vise eller åpne filene, kan du laste ned PDF-visningen her